Myasthenia gravis je autoimunitní onemocnění zprostředkované T buňkami s produkcí protilátek proti nikotinovému acetylcholinovému receptoru (AChR), nebo svalově specifickému receptoru tyrozin kinázy (MuSK), které poškozují nervosvalovou ploténku a zhoršují nervosvalový přenos. Posledních několik let přineslo řadu nových poznatků o imunopatogenezi onemocnění, bylo zavedeno několik nových léčebných postupů. Včasným stanovením diagnózy a racionální terapií dosáhneme v cca 95% klinické remise.

Na této stránce najdete řadu aktuálních článků z odborných časopisů, prezentace power point, vše ve formátu pdf. Odborné zdroje, které považujeme za relevantní (zásadní teoretické práce, přehledné publikace, novinky v terapii) budou pravidelně aktualizovány, tak jak budou k dispozici v internetových vyhledávačích.

 

Monografie

Myasthenia gravis - komplexní pojetí a chirurgická léčba

(J. Schützner, V. Šmat, 2005).

Myasthenia Gravis and Related Disorders (H. Kaminski, 2009)

Myasthenia gravis a ostatní poruchy nervosvalového přenosu (J. Piťha a kol. , Maxdorf 2010)


 

 Přehledné odborné články v češtině(full text, pdf)

 

Špalek P. Myasténia gravis. Cesk Slov Neurol N 2008; 71/104 (1):7-24.

Jakubíková M, Piťha J. Současný pohled na imunopatogenezi myasthenia gravis. Cesk Slov Neurol N 2015; 78/111(6): 649-654.

Piťha J. Refrakterní myastenia gravis - klinická charakteristika a možnosti biologické léčby. Cesk Slov Neurol N 2019; 82/ 115(5): 490– 495.

 xxx

Piťha J, Ambler Z. Nejčastější chyby a omyly v diagnostice a terapii myasthenia gravis. Neurol. pro praxi 2004;5:285-290.

Ambler Z. Neurofyziologie a elektrodiagnostika nervosvalového přenosu. Neurol. pro praxi 2010; 11(2): 81–84.

Špalek P. Autoprotilátkami sprostredkované ochorenia nervosvalového spojenia. Neurol. pro praxi, 2010; 11(2): 85-89.

Piťha J. Praktické zkušenosti s klinickou diagnostikou u myasthenia gravis. . Neurol.  pro praxi 2010:11(2):90-94.

Voháňka S. Farmakoterapie myasthenia gravis. Neurol. pro praxi, 2010; 11(2): 95-99.

Jakubíková M. Kongenitílní myastenické syndromy a myasthenia gravis dětsého věku. Neurol. pro praxi 2010; 11(2): 100–103.Neurol. pro praxi 2010; 11(2): 100–103.

Piťha J. Klinické aspekty při léčbě myasthenia gravis. Neurol pro praxi 2016;17(3):158–16216;17(3):158–162. 

Piťha J. Myasthenia gravis na prahu 3. tisícíletí. Postgrad Med 2012: 14(1): 189-200. 


Nejdůležitější přehledové fulltextové články v angličtině (pdf) v posledních letech

 

Oh SJ., Muscle-Specific Receptor Tyrosine Kinase Antibody Positive Myasthenia gravis Current Status, , J Clin Neurol, 2009

 

Merigigoli MN, Sandsers DB. Autoimmune myasthenia gravis: emerging clinical and biological heterogenity, , Lancet Neurol, 2009

 

Blaha M, Pit'ha J, Blaha V, Lanska M, Maly J, Filip S, Langrova H.

Extracorporeal immunoglobulin elimination for the treatment of severe

myasthenia gravis. J Biomed Biotechnol. 2010.

 

Burns TM, Conaway M, Sanders DB and On belhalf of the MG Composite and MG-QOL15 Study Group. The MG Composite: A valid reliable outcome measure for myasthenia gravis. Neurology 2010; 1434-1440.

 

Mantegazza R, Bonanno S, Camera G, Antozzi C. Current and emerging therapies for the treatment of myasthenia gravis. Neuropsychiatr Diseas and Treatment 2011:7 151–160.

 

Nowak RJ, Di Capua DB, Zebardast N and Goldstein JM. Response of patients with refractory myasthenia gravis to rituximab:
a retrospective study,Ther Adv Neurol Disord: 2011, 4: 259-266.

 

Myasthenia Gravis: A Review of Available Treatment Approaches. Gilhus NE,  Owe JF, Hoff JM,  Romi,F,  Skeie GO, and  Aarli JA, Autoimmune Diseases 2011.

 

Muscle antibodies in myasthenia gravis: beyond diagnosis? Merigioli MN, Sanders DB, Expert Rev Clin Imunol 2012, 8:427-437.

 

Myasthenia gravis: News therapies offer sustained improvement. Li Y. Arova Y, Levin K. Cleve Lin Med, 2013. 80:711-721.

 

Current Treatment, Emerging Translational Therapies, and NewTherapeutic Targets for Autoimmune Myasthenia Gravis. Guptil JT, Soni M, Meriggioli MN. Neuroterapeutics. 2016. 13: 118-131.

 

Clinical features, pathogenesis, and treatment of myasthenia gravis: a supplement to the Guidelines of the German Neurological Society. Melzer N et al., J Neurol. 2016;263(8):1473-94.

 

International consensus guidance for management of myasthenia gravis: Executive summary. Sanders DS et al. Neurology. 2016; 87(4): 419–425.

 

Randomized Trial of Thymectomy in Myasthenia Gravis. Wolfe GI et al, MGTX Study Group. N Engl J Med. 2016;375(6):511-22.

 

Immunopathogenesis in Myasthenia Gravis and Neuromyelitis Optica.Wang Z, Yan Y.Front Immunol. 2017 Dec 12;8:1785.

 

Thymectomy in nonthymomatous myasthenia gravis - systematic review and meta-analysis.Cataneo AJM, Felisberto G Jr, Cataneo DC.Orphanet J Rare Dis. 2018 Jun 25;13(1):9

 

New Pathways and Therapeutic Targets in Autoimmune Myasthenia Gravis..Behin A, Le Panse R.. J Neuromuscul Dis. 2018;5(3):265-277.

 

Myasthenia Gravis: Historical Achievements and the "Golden Age" of Clinical Trials. Nguyen-Caoa TM, Gelinasa D, Griffinb R, Mondou E. J Neurol. Sci, 2019.

 

Novel Treatments in Myasthenia Gravis Front Neurol. Menon D, Barnet C, Bril V, 2020; 11: 538

Management of Juvenile Myasthenia Gravis.  O'Connell K, Ramdas S, Palace J. Front Neurol. 2020;11:743.

Autoimmune Pathology in Myasthenia Gravis Disease Subtypes Is Governed by Divergent Mechanisms of Immunopathology. Fichtner ML, Jiang R, Bourke A et al. Front. Immunol. 2020 May 27;11:77

VIEWS & REVIEWS OPEN ACCESS LEVEL OF RECOMMENDATION. International Consensus Guidance forManagement of Myasthenia Gravis, 2020Update. Narayanaswami P, Sanders DB, Wolfe G et al. Neurology 2021;96:114-122.

Review: Diagnosis of Myasthenia Gravis. Rousseff RT, 2021

Myasthenia Gravis:  Epidemiology, Pathophysiology and Clinical Manifestations. Dresser L, Wlodarski R, Rezania K, and Soliven B Clin Med. 2021 Jun; 10(11): 2235.

Alhaidar MK, Abumurad S, Soliven B, Rezania K. Current Treatment of Myasthenia Gravis J Clin Med 2022 14;11(6):1597.

 

 

 

https://search.medscape.com/search/?q=myasthenia%20gravisPřednášky - prezentované na kongresech v češtině a slovenštině (pdf)

XVII. Neuromuskulární symposium Brno, 20.-24.4. 2006:

Repetitivní stimulace (Z.Abler)

Single fibre EMG (F. Cibulčík)

21. Český a slovenský neurologický sjezd, Praha,  29.11.- 2.12. 2007:

První zkušenosti s klinickým využitím stanovení anti MuSK protilátek u myasthenia gravis (J, Piťha, J. Uhrová, T. Zima)

22, Český a slovenský neurologický sjezd, Olomouc, 27. - 30.11.  2008:

Naše zkušenosti s terapií mycophenolate mofetilem u pacientů s myasthenia gravis (M. Týblová, J. Piťha, neurologická klinika VFN)


Vejvalkův myastenický den

XVI. Vejvalkův myastenický den, leden 2008

Autoimunitné spektrum myasténe gravis a jej imunopatogenetická klasifikácia (P. Špalek)

Možnosti využití hematologické léčby u MG (T. Kozák)

Možnosti hematologické léčby u refrakterní myastenie (J. Piťha)

Prognostické faktory myastenie. Kdy selhává terapie? (S. Vohaňka)

Racionální terapie kortikosteroidy u myasthenia gravis. Rizika benefit léčby (I. Nováková)

XVII. Vejvajkův myastenický den, leden 2009

Projekt Euromyasthenia (J. Piťha) zde

Diagnostika, liečba a prognóza okularnej myasténie (P. Špalek)

Nevýhody jednostranné VTS thymektomie (J. Tvrdoň, J. Shutzner, J. Piťha)

Zánět - komplikace myastenické krize (O. Hon, O. Zapletalová, M. Škutová, R. Hofer)

Kongenitální myastenické syndromy (M. Mosejová, I. Příhodová, P. Seeman, S. Nevšímalová, M. Havlová, J. Piťha)


Přednášky - prezentace v angličtině

 

Myasthenia Gravis a Neurologist´s Perspektive (pdf)

Myasthenia Gravis, Diagnosis and Management (pdf)

Mediastinal Tumors (pdf)

Myasthenia Gravis (pdf)

Neuromuscular Blocking Drugs (pdf)

The role plasmapheresis in Myasthenia Gravis (pdf)

Další odborné zdroje: Poruchy nervosvalového přenosu

Přihlášení

Registrace


Krátké zprávy:

videokazuistika_pokyny

Neurologie pro praxi, 2010, číslo 2

Neurol. pro Praxi, 2010; 11(2): 100-103