Myasthenia gravis je autoimunitní onemocnění zprostředkované T buňkami s produkcí protilátek proti nikotinovému acetylcholinovému receptoru (AChR), nebo svalově specifickému receptoru tyrozin kinázy (MuSK), které poškozují nervosvalovou ploténku a zhoršují nervosvalový přenos. Posledních několik let přineslo řadu nových poznatků o imunopatogenezi onemocnění, bylo zavedeno několik nových léčebných postupů. Včasným stanovením diagnózy a racionální terapií dosáhneme v cca 95% klinické remise.

Na této stránce najdete řadu aktuálních článků z odborných časopisů, prezentace power point, vše ve formátu pdf. Odborné zdroje, které považujeme za relevantní (zásadní teoretické práce, přehledné publikace, novinky v terapii) budou pravidelně aktualizovány, tak jak budou k dispozici v internetových vyhledávačích.

 

Monografie

Myasthenia gravis - komplexní pojetí a chirurgická léčba

(J. Schützner, V. Šmat, 2005).

Myasthenia Gravis and Related Disorders (H. Kaminski, 2009)

Myasthenia gravis a ostatní poruchy nervosvalového přenosu (J. Piťha a kol. , Maxdorf 2010)


 

 Přehledné odborné články v češtině(full text, pdf)

 

Špalek P. Myasténia gravis. Cesk Slov Neurol N 2008; 71/104 (1):7-24.

Jakubíková M, Piťha J. Současný pohled na imunopatogenezi myasthenia gravis. Cesk Slov Neurol N 2015; 78/111(6): 649-654.

Piťha J. Refrakterní myastenia gravis - klinická charakteristika a možnosti biologické léčby. Cesk Slov Neurol N 2019; 82/ 115(5): 490– 495.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piťha J, Ambler Z. Nejčastější chyby a omyly v diagnostice a terapii myasthenia gravis. Neurol. pro praxi 2004;5:285-290.

Ambler Z. Neurofyziologie a elektrodiagnostika nervosvalového přenosu. Neurol. pro praxi 2010; 11(2): 81–84.

Špalek P. Autoprotilátkami sprostredkované ochorenia nervosvalového spojenia. Neurol. pro praxi, 2010; 11(2): 85-89.

Piťha J. Praktické zkušenosti s klinickou diagnostikou u myasthenia gravis. . Neurol.  pro praxi 2010:11(2):90-94.

Voháňka S. Farmakoterapie myasthenia gravis. Neurol. pro praxi, 2010; 11(2): 95-99.

Jakubíková M. Kongenitílní myastenické syndromy a myasthenia gravis dětsého věku. Neurol. pro praxi 2010; 11(2): 100–103.Neurol. pro praxi 2010; 11(2): 100–103.

Piťha J. Klinické aspekty při léčbě myasthenia gravis. Neurol pro praxi 2016;17(3):158–16216;17(3):158–162.

 

 

 

 

Piťha J. Myasthenia gravis na prahu 3. tisícíletí. Postgrad Med 2012: 14(1): 189-200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nejdůležitější přehledové fulltextové články v angličtině (pdf)

 

Hoch W, Mc´Conevile J, Helms S, Newsom-Davis J,  Melms A, Vincen tA .  Auto - antobodies to the receptor tyrosine kinaze MuSK in patients with myasthenia gravis without acetylcholine receptor antibodies. Nature Medicine, 2001.

 

Thanvi BR ,  LoT CN. . Update of myasthenia gravis,Postgrad Med J, 2004

 

Conti Fine BM, Milani M, Kaminski H  Myasthenia gravis: past, present and future, J Clin Invest. 2006

 

Juel VC, Massey JM. Myasthenia gravis,  Orphanet Journal of Rare Diseases 2007

 

Vincent. A. Autoantobodies in neuromuscular transmission disorders, Ann Indian Acad Neurol, 2008

 

Gold R,  Hohlfeld R, Toyka KV. Progress in the Treatment of Myasthenia Gravis Ther Adv Neurol Disord. 2008

 

Oh SJ., Muscle-Specific Receptor Tyrosine Kinase Antibody Positive Myasthenia gravis Current Status, , J Clin Neurol, 2009

 

Merigigoli MN, Sandsers DB. Autoimmune myasthenia gravis: emerging clinical and biological heterogenity, , Lancet Neurol, 2009

 

Blaha M, Pit'ha J, Blaha V, Lanska M, Maly J, Filip S, Langrova H. Extracorporeal immunoglobulin elimination for the treatment of severe

myasthenia gravis. J Biomed Biotechnol. 2010.

 

Burns TM, Conaway M, Sanders DB and On belhalf of the MG Composite and MG-QOL15 Study Group. The MG Composite: A valid reliable outcome measure for myasthenia gravis. Neurology 2010; 1434-1440.

 

Mantegazza R, Bonanno S, Camera G, Antozzi C. Current and emerging therapies for the treatment of myasthenia gravis. Neuropsychiatr Diseas and Treatment 2011:7 151–160.

 

Nowak RJ, Di Capua DB, Zebardast N and Goldstein JM. Response of patients with refractory myasthenia gravis to rituximab:
a retrospective study,Ther Adv Neurol Disord: 2011, 4: 259-266.

 

Myasthenia Gravis: A Review of Available Treatment Approaches. Gilhus NE,  Owe JF, Hoff JM,  Romi,F,  Skeie GO, and  Aarli JA, Autoimmune Diseases 2011.

 

Muscle antibodies in myasthenia gravis: beyond diagnosis? Merigioli MN, Sanders DB, Expert Rev Clin Imunol 2012, 8:427-437.

 

Myasthenia gravis: News therapies offer sustained improvement. Li Y. Arova Y, Levin K. Cleve Lin Med, 2013. 80:711-721.

Current Treatment, Emerging Translational Therapies, and NewTherapeutic Targets for Autoimmune Myasthenia Gravis. Guptil JT, Soni M, Meriggioli MN. Neuroterapeutics. 2016. 13: 118-131.

 

Clinical features, pathogenesis, and treatment of myasthenia gravis: a supplement to the Guidelines of the German Neurological Society. Melzer N et al., J Neurol. 2016;263(8):1473-94.

 

International consensus guidance for management of myasthenia gravis: Executive summary. Sanders DS et al. Neurology. 2016; 87(4): 419–425.

 

Randomized Trial of Thymectomy in Myasthenia Gravis. Wolfe GI et al, MGTX Study Group. N Engl J Med. 2016;375(6):511-22.

Immunopathogenesis in Myasthenia Gravis and Neuromyelitis Optica.Wang Z, Yan Y.Front Immunol. 2017 Dec 12;8:1785.

Thymectomy in nonthymomatous myasthenia gravis - systematic review and meta-analysis.Cataneo AJM, Felisberto G Jr, Cataneo DC.Orphanet J Rare Dis. 2018 Jun 25;13(1):9

 

New Pathways and Therapeutic Targets in Autoimmune Myasthenia Gravis..Behin A, Le Panse R.. J Neuromuscul Dis. 2018;5(3):265-277.

 

Myasthenia Gravis: Historical Achievements and the "Golden Age" of Clinical Trials. Nguyen-Caoa TM, Gelinasa D, Griffinb R, Mondou E. J Neurol. Sci, 2019.

 

 

 

 


http://www.medscape.com/neurology

 

 

Myasthenia gravis, A K Shah. e-medicine Dec. 2. 2008

Review: Progress In the Treatment of Myasthenia Gravis, R Gold, R Hohfeld, K V Toyoka. Ther Adv Neurol Disorders 2008

Steroids and Immunosuppresant Drugs in Myasthenia Gravis, S Sathasivam. Nat Clin Pract Neurol, 2008

Corticosteroid-Induced Myopathy, S. S. Lim. e-medicine, Dec. 2008

Gilhus NE. Advances in the Treatment of Myasthenia Gravis, Future Neurology. 2012;7(6):701-708.


 


Přednášky - prezentované na kongresech v češtině a slovenštině (pdf)

XVII. Neuromuskulární symposium Brno, 20.-24.4. 2006:

Repetitivní stimulace (Z.Abler)

Single fibre EMG (F. Cibulčík)

 

 

21. Český a slovenský neurologický sjezd, Praha,  29.11.- 2.12. 2007:

První zkušenosti s klinickým využitím stanovení anti MuSK protilátek u myasthenia gravis (J, Piťha, J. Uhrová, T. Zima)

22, Český a slovenský neurologický sjezd, Olomouc, 27. - 30.11.  2008:

Naše zkušenosti s terapií mycophenolate mofetilem u pacientů s myasthenia gravis (M. Týblová, J. Piťha, neurologická klinika VFN)


Vejvalkův myastenický den

XVI. Vejvalkův myastenický den, leden 2008

Autoimunitné spektrum myasténe gravis a jej imunopatogenetická klasifikácia (P. Špalek)

Možnosti využití hematologické léčby u MG (T. Kozák)

Možnosti hematologické léčby u refrakterní myastenie (J. Piťha)

Prognostické faktory myastenie. Kdy selhává terapie? (S. Vohaňka)

Racionální terapie kortikosteroidy u myasthenia gravis. Rizika benefit léčby (I. Nováková)

XVII. Vejvajkův myastenický den, leden 2009

Projekt Euromyasthenia (J. Piťha) zde

Diagnostika, liečba a prognóza okularnej myasténie (P. Špalek)

Nevýhody jednostranné VTS thymektomie (J. Tvrdoň, J. Shutzner, J. Piťha)

Zánět - komplikace myastenické krize (O. Hon, O. Zapletalová, M. Škutová, R. Hofer)

Kongenitální myastenické syndromy (M. Mosejová, I. Příhodová, P. Seeman, S. Nevšímalová, M. Havlová, J. Piťha)


Přednášky - prezentace v angličtině

 

Myasthenia Gravis a Neurologist´s Perspektive (pdf)

Myasthenia Gravis, Diagnosis and Management (pdf)

Mediastinal Tumors (pdf)

Myasthenia Gravis (pdf)

Neuromuscular Blocking Drugs (pdf)

The role plasmapheresis in Myasthenia Gravis (pdf)

Další odborné zdroje: Poruchy nervosvalového přenosu

Přihlášení

Registrace


Krátké zprávy:

???????

videokazuistika_pokyny

Neurologie pro praxi, 2010, číslo 2

Neurol. pro Praxi, 2010; 11(2): 100-103