U pacientů s myasthenia gravis (MG) je třeba se řídit některými zásadami, týkajícími se prevence event. zhoršení choroby. Jde zejména o respektování aktuálního stavu pacienta se slabostí svalů v obl. dutiny ústní a dále i  podávaných léčiv.

Kromě slabosti v oblasti svalstva extraokulárního (okohybného), šíjového a pletencového se MG nejčastěji prezentuje poruchou mimiky, oslabením m. orbic oculi (oslabené špulení úst), dysfagií (po opakovaném žvýkání dojde k oslabení čelisti, oslabení jazyka způsobuje zaostávání potravy v dutině ústní, ztížrnému polykání, někdy i regurgitaci tekuzin do nosu) a poruchou artikulace (rhinolalie, dysathrie, dysfonie)

Zubní ošetření je vhodné naplánovat tak, aby pacient před výkonem užil medikaci (Mestinon, Mytelase)  cca 1 -2 hodinu předem, čímž se využívá maximálního účinku léku. Tyto léky (inhibitory cholinesterázy) mohou způsobit u některých pacientů nadměrné slinění. Pacienti s MG bývají často úzkostní, a proto by vyšetření mělo probíhat v klidné atmosféře. V premedikaci lze použít nebenzodiazepinová anxiolytika, nejlépe Atarax, ale i Grandaxin. Široce užívaná lokální anestetika amidového typu ( Lidokain, Mepivakain) by se měla užívat se zvýšenou opatrností. Kontraindikován je Prokain.  Pokud je indikována celková anestezie u rozsáhlých stomatologických  výkonů je potřebné se řídit anesteziologickými zásadami u MG.

Z léků nevhodných u pacientů s MG jsou to některá antibiotika (Erythromycin, Gentamycin, Neomycin, Polymyxin B, Bacitracin, Clindamycin), naopak bez problémů lze podávat Cefalospiriny, event. Ampicilin.

Některé léky, užívané pacienty s MG se projevují nežádoucími účinky v dutině ústní. Patří mezi ně zejména Cyclosporin, jehož užívání se projevuje gingivální hyperplazií. Kortikosteroidy a azathioprin způsobují někdy slizniční mykotické záněty.

Špatně padnoucí zubní protéza může zhoršit myastenické příznaky. Ústní opěrka během operativního zubního zákroku může zmírnit svalové napětí a vyčerpanost. Výhodné je pro pacienty užívání elektrického zubního kartáčku, který usnadňuje vynaloženou zátěž při udržování hygieny dutiny ústní.

 

 An update on myasthenia gravis, challenging disease for the dental professionAlessandro Tamburrini, Federico Tacconi, Alberta Barlattani, and Tommaso C. Mineo. Journal of Oral Science, Vol. 57, No. 3, 161-168, 2015