U pacientů s myasthenia gravis (MG) je třeba se řídit některými zásadami, týkajícími se prevence event. zhoršení choroby. Jde zejména o respektování aktuálního stavu pacienta se slabostí svalů v obl. dutiny ústní a dále i  podávaných léčiv.

Kromě slabosti v oblasti svalstva extraokulárního (okohybného), šíjového a pletencového se MG nejčastěji prezentuje poruchou mimiky, oslabením m. orbic oculi (oslabené špulení úst), dysfagií (po opakovaném žvýkání dojde k oslabení čelisti, oslabení jazyka způsobuje zaostávání potravy v dutině ústní, ztížrnému polykání, někdy i regurgitaci tekuzin do nosu) a poruchou artikulace (rhinolalie, dysathrie, dysfonie)

Zubní ošetření je vhodné naplánovat tak, aby pacient před výkonem užil medikaci (Mestinon, Mytelase)  cca 1 -2 hodinu předem, čímž se využívá maximálního účinku léku. Tyto léky (inhibitory cholinesterázy) mohou způsobit u některých pacientů nadměrné slinění. Pacienti s MG bývají často úzkostní, a proto by vyšetření mělo probíhat v klidné atmosféře. V premedikaci lze použít nebenzodiazepinová anxiolytika, nejlépe Atarax, ale i Grandaxin. Široce užívaná lokální anestetika amidového typu ( Lidokain, Mepivakain) by se měla užívat se zvýšenou opatrností. Kontraindikován je Prokain.  Pokud je indikována celková anestezie u rozsáhlých stomatologických  výkonů je potřebné se řídit anesteziologickými zásadami u MG.

Z léků nevhodných u pacientů s MG jsou to některá antibiotika (Erythromycin, Gentamycin, Neomycin, Polymyxin B, Bacitracin, Clindamycin), naopak bez problémů lze podávat Cefalospiriny, event. Ampicilin.

Některé léky, užívané pacienty s MG se projevují nežádoucími účinky v dutině ústní. Patří mezi ně zejména Cyclosporin, jehož užívání se projevuje gingivální hyperplazií. Kortikosteroidy a azathioprin způsobují někdy slizniční mykotické záněty.

Špatně padnoucí zubní protéza může zhoršit myastenické příznaky. Ústní opěrka během operativního zubního zákroku může zmírnist svalové napětí a vyčerpanost. Výhodné je pro pacienty užívání elektrického zubního kartáčku, který usnadňuje vynaloženou zátěž při udržování hygieny dutiny ústní.


B. Rai : Myasthenia Gravis: Challenge to Dental Profession . The Internet Journal of Academic Physician Assistants. 2007 Volume 6 Number 1