U pacientů s myasthenia gravis je třeba respektovat určité zásady vedení anestezie.

Pokyny pro anesteziology jsou uvedeny zde

 

Odborné člány - fulltext:

Anestezie a nerosvalová onemocnění, zejm myasthenia gravis

Autoři S. Vohaňka a kol. 2018, minimonografie ČSNN