Řada léčiv ovlivňuje nervosvalový přenos. Každý pacient, ale zejména i lékař, ošetřující nemocného s myastenií by měl znát potenciálně nebezpečné léky, které mohou myastenii zhoršit! U řady medikamentů existují léčebné alternativy. Česká verze rizikových léků je uvedena zde.

 

Medication and Myasthenia gravis (MGFA)

 Podrobné informce o vlivu léků a některých toxinů na myasthenia gravis najdete v odborných článcích:

Farmakologické ovlivnění nervosvalového přenosu u myasthenia gravis, J Piťha, Remedia, 2004

Léky a nervosvalový přenos, S. Voháňka, Neurologie pro praxi, 2017


Neurotoxiny

Existuje poměrně velké množství neurotoxinů biologického původu,ale i vyrobených chemickou cestou, které blokují nervosvalový přenos. Neznámější je botulotoxin .(klobásový jed, který způsoboval otravy zejména v dobách přípravy domácích konzerv při nedokonalé tepelné úpravě). Můžete si prohlédnout obrázek bakterie Clostridium botulinum a mechanizmus účinku Botulotoxinu, který se dnes velmi často využívá jako léčebný prostředek.  Můžete vidět  i hada, který produkuje alfa - bungarotoxin. Tenhle hadí jed je je nesmírně důležitý, protože jeho izolace umožnila studium acetylcholoninového receptoru

 

a dokonce s jeho pomocí bylo možné zjistit hladinu protilátek proti AChR v séru pacientů.

 

Existuje celá řada dalších toxinů, produkovanách zástupci živočišné říše. Zástupcem jedů, blokujících nervosvalový přenos z oblasti rostlin je kurare, používaný americkými indiány. Naše civilizace však vyprodukovala i chemické toxiny (organofosfáty, pesticidy, bojové plyny a další), které působí v oblasti nervosvalové ploténky.

Prezentace MUDr. K. Kalouse, přednesené na neuromuskulárním kongresu v Brně v r. 2007.

 

Další odkazy na stránky věnující se této problematice:

http://neuromuscular.wustl.edu/nother/bot.htm

http://www.anaesthetist.com/anaes/patient/ans/ach.htm

http://www.biotox.cz/toxikon/zivocich/trideni.php

Kurare - Wikipedie

Odborné články:

Snake Venoms and the Neuromuscular Junction, R L Lewis, L Gutmann, Semin Neurol, 2004

Botulismus

Remedia