Myasthenia gravis (MG) stejně jako většina jiných autoimunitních ćhorob postihuje přibližně dvojnásobný počet žen, než mužů. Proto se velká část nemocných s MG setkává s gynekology a porodníky.

V současné době, zásluhou včasné diagnostiky a časnému zahájené léčby dosáhneme u více 90% mladých žen klinické remise. Doby, kdy bylo stanovení diagnózy MG indikací k umělému přerušení těhotenství jsou naštěstí již dávno minulé. Manifestace MG během gravidity je vzácná, o něco častější je v poporodním období. Prakticky všechny myasteničky mohou otěhotnět a porodit zdravé dítě. Doporučujeme těhotenství plánovat, minimálně 2 -3 roky po provedené thymektomii, která se u mladých žen běžně provádí. Doporučujeme proto užívání hormonální antikoncepce. Zhoršení MG během těhotenství je poměrně vzácné, spíše přichází v období poporodním, zejména při dlouhém kojení, nejspíše při zvýšené hladině prolactinu.  Naprostá většina žen dnes rodí per vias naturales, vhodné je snažit se zkrátit 2.dobu porodní. Indikace Císařského řezu je výjimečná u žen, u kterých přetrvává residuální slabost pánevního svalstva. V tomto případě je nutné se řídit zásadami anestheisologické péče o pacienty s MG. Epidurální anesthesie je u myasteniček možná. Je třeba se vyhnout vysokým dávkám magnezia!!!

Zhruba u 5 - 15 % dětí myastenických matek může v poporodním období dojít k manifestací tranzitorní neonatální myastenie (TNM) mechanizmem pasivního transplacentárního přestupu autoprotilátek z krve matky do krevního oběhu dítěte. Klinicky se projevuje chudou motorikou, hypotonií, slabým křikem a sáním. Zcela vzácně může dojít k oslabení respiračního svalstva. S touto možností je třeba počítat a novorozence umístit na monitorované lůžko. TNM se nejčastěji objeví 12 - 24 hod po porodu, manifestace po 48 hod. je vzácná. Odeznívá většinou do 2 týdnů. Terapeuticky se podává nejčastěji neostigmin do nasogastrické sondy.

Nejčastějším gynekologickým problémem jsou vleklé záněty, které mohou provokovat exacerbaci MG. Je třeba se vyvarovat rizikovým antibiotikům. Naopak intenzivnější imunosupresivní léčba může gynekologické záněty, nejčastěji mykotické, způsobovat.

Pražské myastenické centrum dlouhodobě spolupracuje s gynekologickoporodnickou klinikou VFN Praha. Zde se realizovalo více než 250 porodů myastenických matek, v naprosté většině případů bez jakýchkoliv komplikací.