Klasifikace podle Ossermana

stupeň

postižení

I

Oslabení očních svalů

IIa

Oslabení očních svalů, svalů končetin

IIb

Oslabení očních svalů, svalů končetin a svalů bulbárních

III

Prudký rozvoj svalové slabosti během 1 - 3 měsíců s rizikem rozvoje myastenické krize

IV

Pozdní rozvoj svalové slabosti

 

Klasifikace dle MGFA

stupeň

 

I

Oslabení očních svalů, možná ptóza,nevyskytuje se oslabení jiných svalů

II

Oslabení očních svalů jakékoliv intenzity, lehké oslabení  ostatních svalů

IIa

Převaha oslabení svalů končetin a axiálních

IIb

Převaha oslabení bulbárních a/nebo respiračních svalů

III

Oslabení očních svalů jakékoliv intenzity, střední oslabení ostatních svalů

IIIa

Převaha oslabení svalů končetin a axiálních

IIIb

Převaha oslabení svalů bulbárních a/nebo respiračních svaů

IV

Oslabení očních svalů jakékoliv intenzity, těžké oslabení ostatních svalů

IVa

Převaha oslabení svalů končetin a axiálních

IVb

Převaha oslabení svalů bulbárních a/nebo  respiračních svalů

V

Intubace pro myastenickou krizi

 

QMGS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

MGC