Thymom je nádor, v naprosté většině nezhoubný, který se vyskytuje s myasteniíí cca v 10 - 15%. Naopak v případě thymomu se může myastenie i po jeho operativním odstranění vyvinout až ve 30% případů. Vyskytuje se v jakémkoliv věku, častěji po 50 roce věku. V dětském věku je raritní. Nádor vychází z epiteliálních buněk thymu. Světová zdravotnická organizace (WHO) dělí thymomy do 6 základních skupin:

Thymom B2 dle WHO

A

Medulární  thymom

AB

Smíšený thymom

B1

Lymfoidní, organoidní thymom

B2

Kortikální thymom

B3

Epiteliální, squamosní, dobře diferencovaný thymický karcionom

C

Thymický karcinom

 

V případě myastenie sdružené s thymomem se vyskytují Ab antiAChr téměř ve 100%, navíc se nacházejí často i protilátky proti některým svalovým bílkovinám (titin, ryanodinový receptor). Na CT hrudníku, které se provádí vždy u zjištěné myastenie je thymom patrný většinou jako kulovitý stín, zvýrazňující se po aplikaci kontrastní látky v oblasti horního předního mediastina. 

Klinický průběh myastenie je obvykle těžší, je větší riziko vzniku myastenické krize, Průkaz thymomu je indikací k jeho operativnímu odstranění spolu s thymektomií i u pacientů vyššího věku, pokud není operace riziková z interního hlediska. Jestliže jeví nádor známky prorůstání do okolí (invaze), provádí se přes jeho radikální chirurgické odstranění pooperační ozáření. Chemoterapie je indikována jen ve vzácných případech, kdy nádor tvoří metastázy v dutině hrudní.


Odborné články

On the Histologic heterogenity of Thymic Epithelial Neoplams, O A Morvan, S Susler, Am J Clin Pathol 2000  l

Thymomas: A cytological and histochemical study... A. Alexic et al, Diagnostic pathology, 2007

Přednášky v pdf

Thymomy, L. Křen, neuromuskulární kongres Brno, 2006