Thymom je nádor, v naprosté většině nezhoubný, který se vyskytuje s myasteniíí cca v 10 - 15%. Naopak v případě thymomu se může myastenie i po jeho operativním odstranění vyvinout až ve 30% případů. Vyskytuje se v jakémkoliv věku, častěji po 50 roce věku. V dětském věku je raritní. Nádor vychází z epiteliálních buněk thymu. Podle klasifikace světové zdravotnické organizace (WHO)  se dělí thymomy do 6 základních skupin:

A

Medulární  thymom

AB

Smíšený thymom

B1

Lymfoidní, organoidní thymom

B2

Kortikální thymom

B3

Epiteliální, squamosní, dobře diferencovaný thymický karcionom

Thymický karcinom

Klasfikace Masaoka, TNM staging, 1999

Stage

Description

T1 Macroscopically completely encapsulated AND microscopically no invasion
T2 Invasion into or through the capsule
T2a Microscopic invasion into capsule
T2b Macroscopic adhesion, or invasion into surrounding fatty tissue, or mediastinal pleura
T3 Invasion into neighboring organs
T3a No invasion of great vessels
T3b Invasion of great vessels
T4 Pleural or pericardial dissemination
N Lymph node status
N1 Anterior mediastinal LNs
N2 Intrathoracic LNs except anterior mediastinal LNs
N3 Supraclavicular LNs
M0 Metastatic status
M1

Hematogenous metastasis or extrathoracic LNs except supraclavicular LNs

 

Thymom bývá patrný na snímcích CT mediastina:

V případě myastenie sdružené s thymomem se vyskytují Ab antiAChr téměř ve 100%, navíc se nacházejí často i protilátky proti některým svalovým bílkovinám (titin, ryanodinový receptor). Na CT hrudníku, které se provádí vždy u zjištěné myastenie je thymom patrný většinou jako kulovitý stín, zvýrazňující se po aplikaci kontrastní látky v oblasti horního předního mediastina.

Klinický průběh myastenie je obvykle těžší, je větší riziko vzniku myastenické krize, Průkaz thymomu je indikací k jeho operativnímu odstranění spolu s thymektomií i u pacientů vyššího věku, pokud není operace riziková z interního hlediska. Jestliže jeví nádor známky prorůstání do okolí (invaze), provádí se přes jeho radikální chirurgické odstranění pooperační ozáření. Chemoterapie je indikována jen ve vzácných případech, kdy nádor tvoří metastázy v dutině hrudní.

Stránka International Thymic Malignancy Interest Group

Odborné články

Thymom, Onkologická péče 4/2008

On the Histologic heterogenity of Thymic Epithelial Neoplams, O A Morvan, S Susler, Am J Clin Pathol 2000  l

Thymomas: A cytological and histochemical study... A. Alexic et al, Diagnostic pathology, 2007

Přednášky v pdf

Thymomy, L. Křen, neuromuskulární kongres Brno, 2006