QMG (kvantitativní myastenické skóre)

 

 

Ostatní škály myastenie se používají spíše pro účely klinických studií

MGFA klasifikace

MGC (MG composite scale)

ADL (škála denních aktivit)

MG QoL 15

Postintervenční status